Tarih, bir bilim dalı… diye kısaltabiliriz ama Tarih sizin kitaplarda okuyup çalıştığınız gibi değil. Gerçek tarihin daha derin manaları, daha derin bir mekaniği vardır. Tarihin işleyiş şekli sanıldığından fazlasıdır. Tarih, insanoğlunun tecrübelerinin araştırıldığı ve anlatıldığı, engin denizlerde, yakıcı kumların bulunduğu çöllerde, suyun direkt buza döndüğü kuzeyde, kurak ve dağlık bozkırlarda, doğunun musonlarının içinde ve daha nice yerlerde hala okullarda öğretilen tecrübeler. Tarihte nice kahramanlar yetişti anını sanını bilmediğiniz, nice önderler yetişti kurtaran devletlerini, nice hakanlar yetişti devletini yöneten, nice alimler yetişti icat yapan onlar da tarihe tecrübelerini anlatan.